Cách tân Xanh Bụi (Dusty Blue)

Giá thuê: 200.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Xanh

Thiết kế

Chất vải

Chiffon

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Cách tân Xanh Bụi (Dusty Blue)

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Thiết kế: Cách tân
Màu: Xanh

Giá Thuê : 200.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Xanh

Thiết kế

Chất vải

Chiffon

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Cách tân Xanh Bụi (Dusty Blue)

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Thiết kế: Cách tân
Màu: Xanh