Đũi Xanh đỗ

Giá thuê: Giá gốc là: 220.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫. / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Xanh

Chất liệu

Lụa

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Đũi Xanh đỗ

Giá Thuê: 220.000 đ 180.000 đ / bộ
(*)áp dụng khi thuê > 4 bộ
Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xanh đỗ

Giá Thuê : Giá Thuê:220.000 đ 180.000 đ / bộ
(*)áp dụng khi thuê > 4 bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Xanh

Chất liệu

Lụa

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Đũi Xanh đỗ

Giá Thuê: 220.000 đ 180.000 đ / bộ
(*)áp dụng khi thuê > 4 bộ
Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xanh đỗ