Gấm xốp Hồng phấn

Giá thuê: 250.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Hồng

Size

S – > XXL (58 -> 85kg)

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Hồng phấn

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Hồng

Size

S – > XXL (58 -> 85kg)

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Hồng phấn