Áo Dài Gấm kết PhaLê Vàng

Liên hệ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm kết PhaLê Vàng

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Gấm
Thiết kế: Kết PhaLê Vàng
Màu: Trắng

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm kết PhaLê Vàng

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Gấm
Thiết kế: Kết PhaLê Vàng
Màu: Trắng