Áo Dài Gấm vân Hoa

Giá thuê: 1.100.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Thiết kế

Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Trắng

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm vân Hoa

Giá Thuê: 1.100.000 đ
Chất Liệu: Gấm

Giá Thuê: 1.100.000 đ

Thông tin chi tiết
Thiết kế

Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Trắng

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm vân Hoa

Giá Thuê: 1.100.000 đ
Chất Liệu: Gấm