Hồng ruốc Organza

Giá thuê: 220.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Hồng ruốc Organza

Giá Thuê: 220.000 đ / bộ
Chất liệu: Organza
Màu: Hồng ruốc

Giá Thuê : 220.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Hồng ruốc Organza

Giá Thuê: 220.000 đ / bộ
Chất liệu: Organza
Màu: Hồng ruốc