Áo Dài Lụa Ngọc viền Ngọc trai (hồng phấn)

Liên hệ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa Ngọc

Màu sắc

Hồng

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Ngọc viền Ngọc trai
(hồng phấn)

Giá Thuê: Liên hệ Chất Liệu: Lụa Ngọc Thiết Kế: Viền Ngọc Trai Màu: Hồng Phấn

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa Ngọc

Màu sắc

Hồng

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Ngọc viền Ngọc trai
(hồng phấn)

Giá Thuê: Liên hệ Chất Liệu: Lụa Ngọc Thiết Kế: Viền Ngọc Trai Màu: Hồng Phấn