Áo Dài Lụa Ngọc viền PhaLê

Liên hệ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa Ngọc

Màu sắc

Đỏ

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Ngọc viền PhaLê

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Lụa Ngọc
Thiết kế: viền Pha Lê
Màu: Đỏ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa Ngọc

Màu sắc

Đỏ

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Ngọc viền PhaLê

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Lụa Ngọc
Thiết kế: viền Pha Lê
Màu: Đỏ