Lụa Trắng tay nơ

Giá thuê: 200.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Thiết kế

Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Trắng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Lụa Trắng Tay Nơ

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Thiết kế: Kết nơ
Chất liệu: Lụa
Màu: Trắng

Giá Thuê : 200.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Thiết kế

Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Trắng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Lụa Trắng Tay Nơ

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Thiết kế: Kết nơ
Chất liệu: Lụa
Màu: Trắng