Áo Dài Lụa Tuyết Thêu Hoa

Liên hệ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Đỏ

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Tuyết Thêu Hoa

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Lụa Tuyết
Thiết kế: Thêu Hoa
Màu: Đỏ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Đỏ

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Tuyết Thêu Hoa

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Lụa Tuyết
Thiết kế: Thêu Hoa
Màu: Đỏ