Áo Dài Lụa Tuyết Thêu Tay

Liên hệ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Tuyết Thêu Tay

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Lụa Tuyết
Thiết kế: Thêu Tay
Màu: Trắng

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Tuyết Thêu Tay

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Lụa Tuyết
Thiết kế: Thêu Tay
Màu: Trắng