Áo Dài Phi Vàng Gold (cao cấp)

Giá thuê: 220.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Vàng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Phi Vàng đồng (cao cấp)

Giá Thuê: 250.000 đ / bộ
Thiết kế: Kết nơ
Màu: Vàng đồng

Giá Thuê : 250.000 đ 220.000 đ / bộ –  áp dụng khi thuê > 4 bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Vàng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Phi Vàng đồng (cao cấp)

Giá Thuê: 250.000 đ / bộ
Thiết kế: Kết nơ
Màu: Vàng đồng