Satin Xanh Mint

Giá thuê: 200.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa Satin, Tappa

Màu sắc

Xanh, Xanh Mint

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Satin Xanh mint

Áo dài phụ dâu:

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ


Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xanh mint

Áo dài phụ dâu:

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa Satin, Tappa

Màu sắc

Xanh, Xanh Mint

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Satin Xanh mint

Áo dài phụ dâu:

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ


Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xanh mint