Tafta Xanh Mint

Giá thuê: 270.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Size

S – > XXXL (58 -> 100kg)

Mô tả sản phẩm


Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xanh mint

Tafta nam:

Giá Thuê (giảm) : 250.000 đ / bộ

Thông tin chi tiết
Size

S – > XXXL (58 -> 100kg)

Mô tả sản phẩm


Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xanh mint