Trắng Kem Ngọc Trai

Giá thuê: 220.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Trắng Kem Ngọc Trai

Giá Thuê: 250.000 đ 220.000 đ / bộ
(*)áp dụng khi thuê > 4 bộ
Thiết kế: Truyền thống
Màu: Trắng Kem Ngọc Trai

Giá Thuê : Giá Thuê: 250.000 đ 220.000 đ / bộ –
áp dụng khi thuê > 4 bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Trắng Kem Ngọc Trai

Giá Thuê: 250.000 đ 220.000 đ / bộ
(*)áp dụng khi thuê > 4 bộ
Thiết kế: Truyền thống
Màu: Trắng Kem Ngọc Trai