Trắng Sữa Ngọc Trai (lụa 2 lớp)

Giá thuê: 250.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Trắng Sữa Ngọc Trai (lụa 2 lớp)

Giá Thuê: 250.000 đ / bộ
Thiết kế: Truyền thống | 2 lớp
Màu: Trắng Sữa Ngọc Trai

 

Giá Thuê : Giá Thuê: 250.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Trắng

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Trắng Sữa Ngọc Trai (lụa 2 lớp)

Giá Thuê: 250.000 đ / bộ
Thiết kế: Truyền thống | 2 lớp
Màu: Trắng Sữa Ngọc Trai