Áo Dài voan Trắng thêu Hoa

Liên hệ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Voan

Thiết kế

Màu sắc

Trắng

Mô tả sản phẩm

Áo Dài voan Trắng thêu Hoa

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Vải Voan
Thiết kế: Thêu Hoa
Màu: Trắng

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Voan

Thiết kế

Màu sắc

Trắng

Mô tả sản phẩm

Áo Dài voan Trắng thêu Hoa

Giá Thuê: Liên hệ
Chất Liệu: Vải Voan
Thiết kế: Thêu Hoa
Màu: Trắng