Xanh Hồng hoa voan

Giá thuê: 200.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng, Xanh

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Xanh Hồng hoa voan

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Màu: Xanh Hồng

Giá Thuê : 200.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng, Xanh

Thiết kế

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Xanh Hồng hoa voan

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Màu: Xanh Hồng