Gấm vân hoa – Xanh lá

Giá thuê: 700.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Xanh, Xanh Lá

Thiết kế

Size

L

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm vân hoa – Xanh lá

Giá Thuê: 700.000 / bộ
Chất liệu: Gấm
Màu: Xanh lá
Size: L

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Xanh, Xanh Lá

Thiết kế

Size

L

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm vân hoa – Xanh lá

Giá Thuê: 700.000 / bộ
Chất liệu: Gấm
Màu: Xanh lá
Size: L