Hồng Sen boitheu

Giá thuê: 180.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng

Chất vải

Vải Boi Thêu

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Hồng Sen boitheu

Giá Thuê: 180..000 đ / bộ
Màu: Hồng Sen

Giá Thuê : 180.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng

Chất vải

Vải Boi Thêu

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Hồng Sen boitheu

Giá Thuê: 180..000 đ / bộ
Màu: Hồng Sen