Lụa Hàn (Hồng ruốc)

Giá thuê: 250.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Tím Môn Organza

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Thiết kế: Kết nơ
Chất liệu: Organza
Màu: Tím Môn

Giá Thuê : 250.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Hồng

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Mô tả sản phẩm

Tím Môn Organza

Giá Thuê: 200.000 đ / bộ
Thiết kế: Kết nơ
Chất liệu: Organza
Màu: Tím Môn