Phi truyền thống (đủ màu)

Giá thuê: 180.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Đỏ, Hồng, Xanh

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Phi truyền thống (đủ màu)

Giá Thuê: 180.000 đ / bộ
Màu: Đa dạng

Giá Thuê : 180.000 đ / bộ
Note : khách hàng có thể tuỳ chọn màu quần

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Đỏ, Hồng, Xanh

Size

S – > XXL (45 -> 70kg)

Thiết kế

Mô tả sản phẩm

Phi truyền thống (đủ màu)

Giá Thuê: 180.000 đ / bộ
Màu: Đa dạng