Gấm vân hoa Xám – Vàng đồng

Giá thuê: 700.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Vàng, Vầng đồng

Thiết kế

Size

XL

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm vân hoa Xám – Vàng đồng

Giá Thuê: 700.000 / bộ
Chất liệu: Gấm
Màu: Vàng đồng
Size: XL

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Gấm

Màu sắc

Vàng, Vầng đồng

Thiết kế

Size

XL

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Gấm vân hoa Xám – Vàng đồng

Giá Thuê: 700.000 / bộ
Chất liệu: Gấm
Màu: Vàng đồng
Size: XL