Tafta Vàng đồng

Giá thuê: 200.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Vàng

Size

S – > XXL

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Vàng đồng

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Vàng

Size

S – > XXL

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Vàng đồng