Tafta Xám Bạc

Giá thuê: 250.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Xám

Size

S – > XXXXL (58 -> 120kg)

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xám Bạc

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Xám

Size

S – > XXXXL (58 -> 120kg)

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Xám Bạc