Tafta Nude ánh Kim

Giá thuê: 270.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Nude

Size

S – > XXXXL (58 -> 120kg)

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Nude ánh Kim

Thông tin chi tiết
Màu sắc

Nude

Size

S – > XXXXL (58 -> 120kg)

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Truyền thống
Màu: Nude ánh Kim