Lụa Xanh Dương kết đá

Giá thuê: 1.300.000  / bộ

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Xanh, Xanh Dương

Thiết kế

Size

L

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Xanh Dương kết đá

Giá Thuê: 1.300.000 / bộ
Chất liệu: Lụa
Màu: Xanh Dương
Size: L

Giá Thuê: 1.300.000 / bộ
Size: L

Thông tin chi tiết
Chất liệu

Lụa

Màu sắc

Xanh, Xanh Dương

Thiết kế

Size

L

Mô tả sản phẩm

Áo Dài Lụa Xanh Dương kết đá

Giá Thuê: 1.300.000 / bộ
Chất liệu: Lụa
Màu: Xanh Dương
Size: L